Regulamin

Regulamin
§ Definicje
1. Właściciel – firma SAUF sp. z o.o. z siedzibą w Koninie przy ul. Chopina 9 62-510 Konin, posiadająca NIP 665-299-72-06.
2. Regulamin – oznacza poniższy dokument.
3. Portal światpacjenta.pl – oznacza platformę informacyjną udostępnioną w Internecie.
4. Użytkownik – oznacza osobę, która korzysta z portalu.
§ Postanowienia ogólne
1. Operatorem strony www.światpacjenta.pl jest właściciel.
2. Przeznaczenie strony: informacja o osiągalnych lekarzach w danym mieście na NFZ w wybranej specjalizacji.
3. Użytkownik ma powinność użytkowania ze strony zgodnie z: niniejszym regulaminem, obowiązującym prawem RP oraz ogólnymi normami korzystania z Internetu.
4. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik narusza pkt.3 regulaminu, właściciel ma prawo podjąć odpowiednie kroki, by naprawić poniesione szkody.
§ Odpowiedzialność za zawartość
1. Właściciel strony odpowiada za wszelakie materiały umieszczone na portalu.
2. Portal światpacjenta.pl oraz zamieszczone na niej materiały mają wyłącznie charakter poglądowy i są sporządzone z największą możliwą dokładnością.
3. Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany danych, ich uzupełniania czy też całkowitego zlikwidowania. Nie poręcza również, że treści są odpowiednie dla celów użytkownika.
4. Wszystkie dane lekarzy są pobrane z ogólnodostępnej bazy lekarzy z NFZ.
§ Prawa autorskie
1. Zawartość strony jest chroniona prawami autorskimi. Prawo do materiałów publikowanych na stronie jest zastrzeżone na rzecz właściciela lub firm uprawnionych.
2. Zakazuję się kopiować i rozpowszechniać w jakiejkolwiek sposób strony i jej elementów bez zgody właściciela.
3. Naruszenie licencji i praw autorskich ma skutek odpowiedzialności prawnej szczegółowo opisanej przez normy ustawy o prawach autorskich.
§ Wskazówki techniczne
1. Używanie różnych przeglądarek lub prywatne ustawienia mogą skutkować niedokładność w wyświetlaniu zawartośći.
§ Polityka plików ‚cookies’
1. Przez pliki ‚cookies’ należy rozumieć dane informatyczne, które są składowane w urządzeniach końcowych użytkownika, przeznaczone do możliwości korzystania ze strony internetowej.
2. Pliki ‚cookies’ używane są w celu personalizacji stron internetowych do indywidualnych upodobań użytkownika. Należy przez to rozumieć również, tworzenie anonimowych statystyk, przez które prawdopodobne jest ulepszenie funkcjonowania strony oraz dopasowania informacji wyświetlanych na danej stronie.
3. Zgodnie z obowiązującym prawem, na każdej podstronie widoczny jest komunikat o treści „Ta strona używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie”. Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania ze strony powinien wyrazić akceptację na użytkowanie ‚cookies’.
4. Dane osobowe przechowywane za pomocą ‚cookies’ są odpowiednio zakodowane w sposób uniemożliwiający korzystanie z nich przez osoby trzecie.
§ Postanowienia końcowe
1. Właściciel zastrzega sobie prawo do dodawania jakichkolwiek zmian w regulaminie.
2. Właściciel dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania strony, ale nie daje gwarancji, że na stronie nie będą pojawiać się nieprawidłowośći.
3. W przypadku możliwych niezgodności co do działania strony, użytkownik może zgłaszać je właścicielowi na adres biuro@sauf.pl

All rights reserved